This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Kurssin esittely

Kuvaus

Tässä ÄI3-kurssiin liittyvässä wikissä kirjoitatte erilaisia mediatekstejä sekä yksilöinä että ryhmissä.

Tekstien kirjoittaminen ja lukeminen kehittää

- oikeinkirjoitustaitoja

- asiatyylin käyttämistä

- lähdetietojen hyödyntämistä ja merkitsemistä.

Tekstejä havainnollistetaan kuvien ja videoiden avulla.

Lisäksi wikissä on hyvä harjoitella palautteen antamista ja vuoropuhelua.

Arviointi

  • tekstien asiasisältö
  • tekstien laajuus
  • oikeinkirjoitus ja asiakieli
  • kappalejako (rakenne)
  • lähdemerkinnät
  • kommentointi
  • suulliset esitykset

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Lue muiden tekstejä, kommentoi ja kysy:

- kannusta eli anna myönteistä palautetta
- perustele, miksi toisen teksti on hyvä
- tee tarkentavia kysymyksiä: miksi, miten milloin jne.
mervikuismanen   (09.02.2016 10:50)
 

Kurssilla harjoitellaan työelämäviestintää, eli myös kommentit ovat asiallisia ja yleiskielisiä!
mervikuismanen   (09.02.2016 10:48)